Ważne ogłoszenie

Zapraszamy rodziców wszystkich uczniów do szkoły na Dzień Otwarty
dnia 23 listopada 2017 r. (czwartek):
godz. 15:30 spotkanie rodziców z p. Krzysztofem Witkowskim Koordynatorem
  Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – prelekcja
godz. 16:00 zebrania rodziców z wychowawcami;
do godz. 18:00 indywidualne rozmowy z nauczycielami wszystkich przedmiotów.
W tym dniu odbędzie się kiermasz  ciast i ozdób świątecznych, z którego dochód zasili konto Rady Rodziców.
------------------------------------------------
Konsultacje nauczycieli z rodzicami  w dniu  23.11.2017 r.  - Dzien Otwarty
1. Agnieszka Mitka gab. nr 6
2. Agnieszka Olech gabinet pedagoga
3. Maciej Mejer pokój nauczycielski
4. Urszula Sawicka pokój nauczycielski
5. Bogdan Michalik gab. nr 5
6. Bożena Pietluch gab. nr 4
7. Danuta Kołodko gab. nr 2
8. Edyta Gleizner gabinet terapii
9. Edyta Małkiewicz gab. nr 10
10. Irena Michalik gabinet dyrektora
11. Zofia Sochacka gab. nr 10
12. Jerzy Tomczuk gab. nr 8
13. Joanna Stajkowska pokój nauczycielski
14. Kamila Stachura-Wawrzyn gab. nr 3
15. Katarzyna Filozof biblioteka
16. Katarzyna Solecka gab. nr 7
17. Remigiusz Pluciński gab. nr 9
18. Ryszard Zawadzki muzeum 
19. Zofia Tadewosjan-Zawadzka gab. nr 1
20. Karina Krensel-Bunak świetlica
 

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z 7 miejscowości: Działoszyna, Posady, Bratkowa, Krzewiny, Lutogniewic, Wyszkowa i Wolanowa.

W Zespole Szkół zorganizowany jest oddział przedszkolny. Dzieci z „zerówki” kontynuują naukę w szkole podstawowej a potem w gimnazjum.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 


Jesteśmy szkołą:
 
  • zapewniającą uczniom zdobycie gruntownej i rzetelnej wiedzy ;
  • pomagającą uczniom w rozwoju ich talentów;
  • prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom w dalszych etapach kształcenia;
  • oferującą naszym uczniom różnorodne działania wychowawcze i opiekuńcze;
  • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów;
  • oferującą dobrze wyposażony i funkcjonalny gmach szkoły oraz bezpieczne, przestronne i zadbane otoczenie;
  • wspierającą ducha partnerstwa między pracownikami szkoły, rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
  • oferującą uczniom kontakty z rówieśnikami ze szkół niemieckich i czeskich, z niemieckim przedszkolem, co promuje przełamywanie barier kulturowych i językowych współpracujących narodów.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć oraz zapoznania się z informacjami o naszej placówce.