Ważne ogłoszenie

Harmonogram dowozu  uczniów w dniach:
14 czerwca 2017 r. (środa)  przyjazd do szkoły na godz. 8:00,   odwóz o godz. 13:30
19 czerwca 2017 r. (poniedziałek)  i 20 czerwca 2017 r. (wtorek)
przyjazd do szkoły na godz. 8:00,  odwóz o godz. 12:45
21 czerwca 2017 r. (środa) pożegnanie uczniów klasy III gim.
przyjazd do szkoły na godz. 10:00 
I kurs: Wolanów godz. 9:15, Wyszków godz. 9:18,Posada godz. 9:30, Bratków godz. 9:35
II kurs: Lutogniewice godz. 9:25, Krzewina godz. 9:30
odwóz ok.  godz. 13:00
22 czerwca 2017 r. (czwartek)
przyjazd do szkoły na godz. 8:00,  odwozy o godz. 12:45
 23 czerwca 2017 r. (piątek)  zakończenie roku szkolnego
przyjazd do szkoły na godz. 8:00
godz. 8:00 – msza św. w Kościele w Działoszynie
godz. 8:30 – apel na zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas. 0-III SP
godz. 9:15 – odwóz uczniów kl. 0-III SP  godz. 9:00 - apel na zakończenie roku szkolnego dla uczniów klas. IV - VI SP i I-II gim.
godz. 10:00 - odwóz uczniów kl. IV – VI SP i I-II gim.
 

 

Witamy na stronie internetowej Zespołu Szkoły Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej i Gimnazjum im. św. Jadwigi Śląskiej w Działoszynie.

Do naszej szkoły uczęszczają dzieci i młodzież z 7 miejscowości: Działoszyna, Posady, Bratkowa, Krzewiny, Lutogniewic, Wyszkowa i Wolanowa.

W Zespole Szkół zorganizowany jest oddział przedszkolny. Dzieci z „zerówki” kontynuują naukę w szkole podstawowej a potem w gimnazjum.

Organem prowadzącym szkołę jest Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni a nadzór pedagogiczny sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.

 


Jesteśmy szkołą:
 
  • zapewniającą uczniom zdobycie gruntownej i rzetelnej wiedzy ;
  • pomagającą uczniom w rozwoju ich talentów;
  • prowadzącą zajęcia pozalekcyjne, dzięki którym nasi uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności pozwalające sprostać wyzwaniom w dalszych etapach kształcenia;
  • oferującą naszym uczniom różnorodne działania wychowawcze i opiekuńcze;
  • zapewniającą równość szans i sprawiedliwość w traktowaniu i ocenianiu uczniów;
  • oferującą dobrze wyposażony i funkcjonalny gmach szkoły oraz bezpieczne, przestronne i zadbane otoczenie;
  • wspierającą ducha partnerstwa między pracownikami szkoły, rodzicami i szkołą, między społecznością lokalną i szkołą;
  • oferującą uczniom kontakty z rówieśnikami ze szkół niemieckich i czeskich, z niemieckim przedszkolem, co promuje przełamywanie barier kulturowych i językowych współpracujących narodów.

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej galerii zdjęć oraz zapoznania się z informacjami o naszej placówce.