Ważne ogłoszenie

Proszę o informację telefoniczną lub e-mailową do dnia 28.05.2020 r. do wychowawców klas I-VIII, kto z uczniów przyjdzie do szkoły w dniach 1 - 5 czerwca na konsultacje z nauczycielami. W tych dniach nie będzie autobusów szkolnych. O wyznaczonej godzinie konsultacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.
Dyrektor Szkoły
___________________________
Uwaga
Ważna informacja dla uczniów i rodziców naszej szkoły. W ramach zdalnego nauczania wszystkie lekcje wraz z materiałami, adresami stron www, informacjami od nauczycieli itp. umieszczone są w specjalnie przygotowanych padletach. Będą one aktualizowane na bieżąco, przez nauczycieli naszej szkoły. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i systematyczną pracę naszych uczniów. Linki do padletów znajdują się na naszej stronie na facebook. 
Proszę o systematyczną pracę uczniów oraz wysyłanie zadań do oceny w sposób określony przez nauczycieli.

Aktualności

alt

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020

 

 

W ramach projektu „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego ” nasza szkoła otrzymała trzy laptopy. Jest to ogromne wsparcie  dla naszej placówki umożliwiające prowadzenie zdalnego nauczania. Zgodnie z wytycznymi laptopy zostały  użyczone uczniom, którzy nie posiadają własnego sprzętu.

 

Konsultacje nauczycieli  01.06. – 05.06.2020 r.
Rozporządzenie MEN z dnia 14 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  (dot. m.in. konsultacji z nauczycielami prowadzącymi zajęcia edukacyjne oraz możliwości korzystania z biblioteki szkolne)
 
01.06.2020 r. (poniedziałek) 
godz. od 08:00 do 11:00 Irena Michalik, Bogdan Michalik
godz. od 11:00 do 14:00 Agnieszka Drewniacka, Edyta Małkiewicz
02.06.2020 r. (wtorek)
godz. od 08:00 do 11:00 Danuta Kołodko, Agnieszka Mitka
godz. od 11:00 do 14:00 Edyta Gleizner, Krzysztof Michalik
03.06.2020 r. (środa)
godz. od 08:00 do 11:00 Zofia Tadewosjan-Zawadzka, Ryszard Zawadzki
godz. od 11:00 do 14:00 Agnieszka Olech, Zofia Sokołowska
04.06.2020 r. (czwartek)
godz. od 08:00 do 11:00 Katarzyna Solecka, Kamila Stachura
godz. od 11:00 do 14:00 Zofia Sochacka, Remigiusz Pluciński
05.06.2020 r. (piątek)
godz. od 08:00 do 11:00 Jerzy Tomczuk, Jolanta Taranek
godz. od 11:00 do 14:00 ks. Marcin Kubów, Bożena Pietluch 
 
Uwaga uczniu!
Jeżeli umówiłeś się na konsultacje, a nie możesz przyjść, zgłoś ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.
Nie przychodź na konsultacje, jeżeli jesteś chory lub w Twoim domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji. Wówczas wszyscy musicie pozostać w domu oraz stosować się do zaleceń służb sanitarnych i lekarza.
Zabieraj do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będziesz mógł ich pożyczać od innych uczniów.
W drodze do i ze szkoły korzystaj z osłony na usta i nos oraz zachowuj dystans społeczny.
Przed wejściem do szkoły obowiązkowo zdezynfekuj ręce, a jeżeli masz przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast umyj ręce.
Bezwzględnie stosuj zasady higieny: często myj ręce wodą z mydłem i nie podawaj ręki na powitanie, zachowuj dystans, a także unikaj dotykania oczu, nosa i ust.
Zwracaj uwagę na odpowiedni sposób zasłania twarzy podczas kichania czy kasłania. Stosownie zwracaj uwagę innym w tym zakresie.
Unikaj większych skupisk uczniów, zachowuj dystans przebywając na korytarzu, w toalecie, innych pomieszczeniach wspólnych oraz na terenie szkoły.