Ważne ogłoszenie

Proszę o informację telefoniczną lub e-mailową do dnia 28.05.2020 r. do wychowawców klas I-VIII, kto z uczniów przyjdzie do szkoły w dniach 1 - 5 czerwca na konsultacje z nauczycielami. W tych dniach nie będzie autobusów szkolnych. O wyznaczonej godzinie konsultacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.
Dyrektor Szkoły
___________________________
Uwaga
Ważna informacja dla uczniów i rodziców naszej szkoły. W ramach zdalnego nauczania wszystkie lekcje wraz z materiałami, adresami stron www, informacjami od nauczycieli itp. umieszczone są w specjalnie przygotowanych padletach. Będą one aktualizowane na bieżąco, przez nauczycieli naszej szkoły. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i systematyczną pracę naszych uczniów. Linki do padletów znajdują się na naszej stronie na facebook. 
Proszę o systematyczną pracę uczniów oraz wysyłanie zadań do oceny w sposób określony przez nauczycieli.

Aktualności

    W dniu 25.04.2017 roku w naszej szkole została przeprowadzona kolejna edycja konkursu ekologiczno-przyrodniczego przeznaczonego dla uczniów szkół podstawowych. 
        Celem konkursu było kształtowanie świadomości ekologicznej wśród dzieci. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie edukacji wczesnoszkolnej (kl. II) oraz uczniowie klas IV – V. Każdy test składał się z 26 pytań z podanymi do każdego pytania czterema odpowiedziami. Wśród odpowiedzi co najmniej jedna była prawidłowa. Za udzielenie prawidłowej odpowiedzi uczestnik otrzymywał 1 punkt. Natomiast za błędną odpowiedź na pytanie -1 punkt. Nieudzielenie odpowiedzi na dane pytanie sprawiało, że zawodnik otrzymywał 0 punktów.
Dla uczestników, którzy wykazali się największą wiedzą, organizator konkursu przewidział następujące nagrody:
dyplom grawerowany i nagroda książkowa za 1 miejsce,
dyplom laureata i nagroda książkowa za miejsca od 2 do 5,
dyplom wyróżnienia za miejsca od 6 do 10,
dyplom uznania za udział w konkursie.
 
Wyniki:
Uczniowie z kl. II
Aleksandra Boryczewska – 3 miejsce
Miłosz Janiszek – 3 miejsce
Szymon Malcer – 10 miejsce
Wiktoria Jaworska – 11 miejsce
 
Uczniowie z klas IV – V uplasowali się w drugiej dziesiątce.
 
Gratulujemy! Życzymy dalszych sukcesów!
 
Bożena Pietluch
Danuta Kołodko
 
    Dnia 8 maja klasa VI wybrała się do Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu by spróbować swych sił w wspinaczce. Pod okiem wykwalifikowanego instruktora Pana Jacka Kuraka uczniowie w 4 osobowych grupach najpierw poznali podstawy techniki wspinania, a potem próbowali się wspiąć na sam szczyt 8 metrowej ścianki. Ku zaskoczeniu naszej młodzieży okazało się, że wspinaczka to także sport zespołowy – nie da się wspiąć na sam szczyt bez pomocy i asekuracji kolegi. Po 4 godzinnym pobycie na stadionie  głodni i zmęczeni  uczniowie wraz z wychowawcą udali się do pobliskiego McDonalda. Już w drodze powrotnej pojawiły się pytania o  możliwą, kolejną lekcję wspinania.
Katarzyna Solecka
alt
     27 kwietnia br. w ZSzOI w Bogatyni odbyły się międzyszkolne eliminacje do ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z całego powiatu. Ogólnopolski turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
1.Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3.Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4.Popularyzowanie roweru,jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5.Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
   Uczestnicy  turnieju mieli do rozwiązania testy teoretyczne składające się z 25 pytań z zakresu wiedzy ogólnej z ruchu drogowego oraz 10 pytań dotyczących prawidłowego poruszania się na skrzyżowaniach. Drugim etapem turnieju były zadania praktyczne, czyli jazda rowerem po torze sprawnościowym. Niestety ta konkurencja wszystkim uczestnikom sprawiła wiele trudności. W skład naszej drużyny wchodzili trzej uczniowie: Maks Stawiarski i Dominik Majak z klasy 2a, oraz Szymon Łaźniewski z klasy 3 gimnazjum.
      Mimo trudności nasze gimnazjum stanęło na podium i w ostatecznej klasyfikacji zajęło II miejsce. Zwycięzcy otrzymali  nagrody oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
 
Katarzyna Solecka
 
alt