Ważne ogłoszenie

Podręczniki dla oddziału przedszkolnego kupują rodzice: "Plac zabaw" pakiet dla 5-latków, wydawnictwo WSiP, autorzy: Anna Idzikowska-Guzy, Ewa Janus; 
 "Plac zabaw" pakiet dla 6-latków, wydawnictwo WSiP, autorzy: Anna Idzikowska-Guzy, Ewa Janus
________________________________
Są do odbioru  wyniki badań przesiewowych słuchu. Badania przeprowadzone były wśród uczniów klas I-III SP w Działoszynie dnia 12 czerwca 2019 r. w ramach projektu „Po pierwsze zdrowie w Bogatyni”. Rodzice dzieci, które brały udział w badaniu proszeni są do odbioru wyników w sekretariacie szkoły.

Aktualności

 

      Dnia 10.09.2015 r. uczniowie klasy I A odbyli ciekawą lekcję chemii w Pracowni Przyrodniczej w Bogatyni. Tematem zajęć były „Mieszaniny i sposoby ich rozdzielania”. Na początku lekcji uczniowie zostali zapoznani z pojęciem „mieszanina”, poznali rodzaje mieszanin oraz sposoby ich rozdzielania.
       Po części teoretycznej nastąpiła część praktyczna. Uczniowie podzieleni na cztery grupy przeprowadzali ciekawe doświadczenia, rozdzielając za pomocą sączenia, odparowywania, filtracji, absorpcji, sedymentacji i dekantacji składniki różnych mieszanin.
Lekcja była bardzo interesująca. Wszyscy uczniowie byli zaangażowani i chętnie eksperymentowali, wymieniając się ze sobą własnymi spostrzeżeniami.
    Cele lekcji zostały osiągnięte. Uczniowie przyswajali wiedzę w atrakcyjny sposób, rozwijali umiejętność obserwacji, twórczego myślenia i doskonalili umiejętność prawidłowego wnioskowania.
 
alt

                                  

 
          7 września w naszej szkole odbyła się akcja Narodowe Czytanie „Lalki” Bolesława Prusa, nad którą patronat obejmuje Prezydent RP. Wśród lektorów znaleźli się dyrektor szkoły pani Irena Michalik, która przeczytała zebranym fragment o Izabeli Łęckiej, uczniowie gimnazjum oraz panie Dorota Stachyra i Agnieszka Drewniacka – organizatorki tegorocznej edycji.
          Tekst powieści nie należy do łatwych, stąd wymagał od czytających biegłej sprawności językowej. Wszyscy uczniowie poradzili sobie jednak bardzo dobrze, dlatego gratulujemy odwagi i liczymy na was w przyszłym roku.