27 kwietnia br. w ZSzOI w Bogatyni odbyły się międzyszkolne eliminacje do ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym. Udział wzięli uczniowie szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z całego powiatu. Ogólnopolski turniej organizowany jest przez Polski Związek Motorowy oraz Komendę Główną Policji, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Wojewódzkie Ośrodki Ruchu Drogowego – wraz z odpowiednimi strukturami terenowymi.
     Celem Turnieju jest podnoszenie kultury społeczeństwa i działanie na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej w szczególności poprzez:
1.Popularyzowanie przepisów i zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.
2.Kształtowanie partnerskich zachowań wobec innych uczestników ruchu.
3.Popularyzowanie podstawowych zasad i umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
4.Popularyzowanie roweru,jako środka transportu, a także rekreacji i sportu.
5.Inspirowanie uczniów i nauczycieli do pracy u podstaw na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
   Uczestnicy  turnieju mieli do rozwiązania testy teoretyczne składające się z 25 pytań z zakresu wiedzy ogólnej z ruchu drogowego oraz 10 pytań dotyczących prawidłowego poruszania się na skrzyżowaniach. Drugim etapem turnieju były zadania praktyczne, czyli jazda rowerem po torze sprawnościowym. Niestety ta konkurencja wszystkim uczestnikom sprawiła wiele trudności. W skład naszej drużyny wchodzili trzej uczniowie: Maks Stawiarski i Dominik Majak z klasy 2a, oraz Szymon Łaźniewski z klasy 3 gimnazjum.
      Mimo trudności nasze gimnazjum stanęło na podium i w ostatecznej klasyfikacji zajęło II miejsce. Zwycięzcy otrzymali  nagrody oraz dyplomy. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
 
Katarzyna Solecka
 
alt