Ważne ogłoszenie

Dziękujemy Rodzicom uczniów za upieczenie ciast na kiermasze,  które odbyły się w listopadzie 2019 r. i w lutym 2020 r.  Zebraliśmy ogółem kwotę 1975,00 zł., która zostanie przeznaczona na doposażenie placu zabaw. Dziękujemy także wszystkim, którzy zakupili ciasta. 
Dyrektor Szkoły i Przewodniczący Rady Rodziców
______________________________________________________
 
Dnia 28.02.2020 r. (piątek) odwozy wszystkich uczniów po zajęciach o godz. 12:45 (nie będzie II kursu). 
______________________________________________________

W zakładce do pobrania znajdują się wnioski zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego i szkoły podstawowej na rok szkolny 2020/2021

 

       W dniu 9 maja 2017 roku w naszej szkole został przeprowadzony Ogólnopolski Konkurs Zuch edycja roczna skierowany do uczniów klas I – III szkół podstawowych. W zadaniach zostały uwzględnione elementy edukacji polonistycznej, społeczno – przyrodniczej, matematycznej. Uczeń wykonując polecenia rozwiązywał zadania, krzyżówki i rebusy doskonaląc przy tym zdolności grafomotoryczne. Testy konkursowe składały się z 21 pytań. Uczeń za jedno pytanie maksymalnie mógł uzyskać 10 pkt., a minimalnie 0 pkt.

         Do konkursu na poziomie klas I przystąpiło 1350 uczniów, zaś na poziomie klas II - 2957 uczniów. Z naszej szkoły w konkursie wzięli udział uczniowie klasy I przygotowani przez p. Bożenę Pietluch oraz uczniowie klasy II przygotowani przez p. Danutę Kołodko.

WYNIKI – RANKING

Zuch kl. 1
 
Stawiarska Michalina      188 pkt. 8    Dyplom laureata
Szcześniak Maja             187 pkt. 8     Dyplom laureata
Wójcik Błażej                 171 pkt. 14   Dyplom laureata
Bogusiewicz Natalia     157 pkt. 18    Dyplom uznania
Sochacka Hanna            155 pkt. 19    Dyplom uznania
 
Zuch kl. 2
Dudziński Paweł           172 pkt. 12        Dyplom laureata
Boryczewska Aleksandra 169 pkt. 13    Dyplom laureata
Janiszek Miłosz              163 pkt. 15      Dyplom laureata
Malcer Szymon              159 pkt. 16      Dyplom uznania
Wasiucionek Jakub         150 pkt. 19      Dyplom uznania
Jaworska Wiktoria          147 pkt. 20      Dyplom uznania
Cikacz Filip                    144 pkt. 21      Dyplom uznania
Horbanowicz Szymon    134 pkt. 24      Dyplom uznania
Dobrychłop Sylwia         87  pkt. 40       Dyplom uznania
 

Gratulujemy! Życzymy sukcesów w następnej edycji.