Ważne ogłoszenie

Wykaz podręczników i ćwiczeń do zakupienia na rok szkolny 2020/2021 do religii. Pozostałe podręczniki do klas I-VIII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji celowej. 
Oddział przedszkolny
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Tak! Jezus mnie kocha”  podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA I   
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Poznaję Boży świat”  podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA II   
Autor: D. Kurpiński, J. Snopek. red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Tytuł: „Idziemy do Jezusa” podręcznik 
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA III   
Autor: D. Kurpiński, J. Snopek, red. ks. J. Czerkawski, E. Kodrak
Tytuł: „Jezus jest z nami” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA IV
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Tytuł: „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA V
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VI
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska 
Tytuł: „Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VII
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Tytuł: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VIII
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Tytuł: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik
Wydawnictwo: Jedność
 We wtorek 12.12.2017 r. uczniowie naszej szkoły wraz z p. E. Małkiewicz i p. Z. Sochacką byli na wycieczce w Goerlitz. Odwiedzili Muzeum Miasta Goerlitz,
Christkindelmarkt oraz muzeum – sklep z ozdobami świątecznymi głównie wykonanymi z drewna. Pani C. Hermann oprowadziła nas ,,od termometru do gabinetu fizycznego”.  To była żywa lekcja fizyki – elektrostatyki, optyki, hydrostatyki i aerostatyki. Uczniowie bardzo byli zainteresowani  eksperymentami. Poznali przyrządy i urządzenia niezbędne do przeprowadzenia ciekawych doświadczeń. Zapoznali się ze zjawiskami z elektrostatyki – wyładowaniami elektrostatycznymi. Byli pod dużym wrażeniem miejsca, które zobaczyli. Lekcja bardzo podobała się młodzieży.  Podziwiali zbiory biblioteczne, meble, instrumenty muzyczne, naczynia, ozdoby, obrazy zgromadzone w muzeum.  
  Gabinet fizyczny Gersdorfa jest jednym z najbardziej drogocennych instrumentariów z oryginalnymi aparatami, urządzeniami i meblami sprowadzanymi z Holandii, Anglii, Czech i Niemiec. Używane tu sprzęty tworzą autentyczny obraz laboratorium z tamtych czasów. Pozwala on dokonać wglądu w fascynujący świat na polu nauk przyrodniczych 1800 wieku.
   Meteorologia była pierwszym polem badawczym Gersdorfa. Obserwacje pogody stanowiły dla niego punkt wyjścia do zainteresowania się zjawiskami elektryczności w atmosferze. Należał on do pionierów badań nad piorunami. Skonstruował system przeciwpiorunowy dla fundacji Joachimstein w Radomierzycach. Najnowsze wyniki badań na polu elektryczności wykorzystywał również przy eksperymentach
 z figurami Lichtenberga, które utrwalał jako ,,elektryczne malowidła”.
Jego elektryczność znalazła zastosowanie przede wszystkim na polu medycyny.
Za pomocą ,,elektrycznej maszyny medycznej” Gersdorf leczył dolegliwości reumatologiczne. Posiadał ponadto urządzenie do chirurgicznego leczenia prądem, służące m.in. do przekłuwania błony bębenkowej, znieczulania zębów i usuwania katarakty z oczu.
   O sukcesach i porażkach przeprowadzanych przez Gersdorfa zabiegów świadczą jego dzienniki.
   Będąc kolekcjonerem i mecenasem, wspierał długofalową działalność badawczą. Swój dorobek pozostawił w spadku Górnołużyckiemu Towarzystwu Nauk, którego był założycielem. Od 1807 r. spuścizna ta mieści się domu – Muzeum Miasta Goerlitz (od 1954 r.).
   
Wycieczka nasza była bardzo owocna i udana. Dała nam dużo wrażeń naukowych, poznawczych i estetycznych. Młodzież miała przedsmak zbliżających się świąt. Nie zabrakło pamiątkowych zdjęć na tle szopki bożonarodzeniowej.