Uczniów klas 1-8 ze szkół:
Szkoły Podstawowej nr 1 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 4 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej nr 5 w Bogatyni
Szkoły Podstawowej w Porajowie
Szkoły Podstawowej w Działoszynie
zapraszamy do udziału w projekcie ,,Cyfrowo kompetentni”. 
 
W ramach projektu w roku szkolnym 2019/2020 realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.
 
RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
-  Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów 
w grupie: 10 uczniów.
- Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie: 
8 uczniów.
- Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów 
w grupie: 8 uczniów.
Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa 
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
Od marca 2019 roku nauczyciele, którzy prowadzić będą zajęcia w ramach projektu, biorą udział w szkoleniach:
Tworzenie WebQuestów i wykorzystanie ich w pracy dydaktycznej.
Technologie informacyjne w codziennej pracy nauczyciela.
Eksperyment na lekcji fizyki i chemii z wykorzystaniem cyfrowych laboratoriów.
 
Rozstrzygnięte zostały przetargi na zakup pomocy dydaktycznych i narzędzi TIK, które wykorzystywane będą w projekcie. Do szkół uczestniczących w projekcie zakupione zostaną między innymi:
laptopy
cyfrowe laboratoria naukowe
biologiczne mikroskopy cyfrowe
wizualizery cyfrowe z Wi-Fi
monitory interaktywne
drukarki 3D
edukacyjne klocki Lego do nauki programowania
nowoczesne pomoce dydaktyczne do pracowni chemicznych i fizycznych. 
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.