Ważne ogłoszenie

Trwają zapisy dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej w Działoszynie do oddziału przedszkolnego i do klasy I szkoły podstawowej na rok szkolny 2019/2020. Rodzice, którzy chcą zapisać dzieci mogą składać wnioski w sekretariacie szkoły. Wnioski do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony szkoły w zakładce „do pobrania”. 
Terminy składania wniosków:
do 11 marca 2019 r.  - o przyjęcie do oddziału przedszkolnego;
do 29 marca 2019 r.  - o przyjęcie do klasy I szkoły podstawowej.
 

 

 1. Irena Michalik – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
 2. Ryszard Zawadzki – wicedyrektor szkoły, nauczyciel histroii i wos-u
 3. Agnieszka Drewniacka – nauczyciel języka polskiego
 4. Agnieszka Mitka – nauczyciel języka polskiego, historii
 5. Agnieszka Olech – pedagog szkolny, logopeda
 6. Barbara Michalik – nauczyciel bibliotekarz
 7. Bogdan Michalik – nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki, 
 8. Bożena Pietluch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
 9. Danuta Kołodko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Edyta Gleizner – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
 11. Edyta Małkiewicz – nauczyciel matematyki i chemii
 12. Jerzy Tomczuk – nauczyciel języka angielskiego
 13. Joanna Stajkowska - wychowawca świetlicy i nauczycielka religii
 14. Kamila Stachura-Wawrzyn -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 15. Katarzyna Solecka - nauczyciel informatyki, techniki, zaj. technicznych i zaj. komputerowych, wychowawca świetlicy
 16. Remigiusz Pluciński – nauczyciel wychowania fizycznego, biologii
 17. Taranek Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, 
 18. Zofia Sochacka - nauczyciel fizyki i chemii
 19. Zofia Sokołowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 20. Zofia Tadewosjan-Zawadzka - nauczyciel oddziału przedszkolnego i geografii