Ważne ogłoszenie

W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się projekt "Cyfrowo kompetentni" dla uczniów szkoły. W ramach projektu realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.
RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów 
w grupie: 10 uczniów.
- Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie: 
8 uczniów.
- Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów 
w grupie: 8 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
- Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
- Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
 
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa 
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 

 

 1. Irena Michalik – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego
 2. Ryszard Zawadzki – wicedyrektor szkoły, nauczyciel histroii i wos-u
 3. Agnieszka Drewniacka – nauczyciel języka polskiego
 4. Agnieszka Mitka – nauczyciel języka polskiego, historii
 5. Agnieszka Olech – pedagog szkolny, logopeda
 6. Barbara Michalik – nauczyciel bibliotekarz
 7. Bogdan Michalik – nauczyciel wychowania fizycznego, plastyki, 
 8. Bożena Pietluch – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i przyrody
 9. Danuta Kołodko – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 10. Edyta Gleizner – nauczyciel wspomagający, edukacja wczesnoszkolna
 11. Edyta Małkiewicz – nauczyciel matematyki i chemii
 12. Jerzy Tomczuk – nauczyciel języka angielskiego
 13. Joanna Stajkowska - wychowawca świetlicy i nauczycielka religii
 14. Kamila Stachura-Wawrzyn -  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 15. Katarzyna Solecka - nauczyciel informatyki, techniki, zaj. technicznych i zaj. komputerowych, wychowawca świetlicy
 16. Remigiusz Pluciński – nauczyciel wychowania fizycznego, biologii
 17. Taranek Jolanta - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca świetlicy, 
 18. Zofia Sochacka - nauczyciel fizyki i chemii
 19. Zofia Sokołowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
 20. Zofia Tadewosjan-Zawadzka - nauczyciel oddziału przedszkolnego i geografii