Irena Michalik – dyrektor szkoły, nauczyciel języka polskiego