Ważne ogłoszenie

Są do odbioru  wyniki badań przesiewowych słuchu. Badania przeprowadzone były wśród uczniów klas I-III SP w Działoszynie dnia 12 czerwca 2019 r. w ramach projektu „Po pierwsze zdrowie w Bogatyni”. Rodzice dzieci, które brały udział w badaniu proszeni są do odbioru wyników w sekretariacie szkoły.

KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2018/2019

SP  w  DZIAŁOSZYNIE

 

03.09.2018 r.                          –          Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

22.11.2018  r.                         –          Dzień otwarty, zebrania rodziców

23.12.2018 r. – 31.12.2018 r. –         Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2019 r. – 10.02.2019 r. –         Ferie zimowe

24.01.2019 r.                          –          Klasyfikacja śródroczna

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. –         Wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2019 r. – 12.04.2019 r.–          Egzamin gimnazjalny

15.04.2019 r. – 17.04.2019 r. –         Egzamin ósmoklasisty

12.06.2019 r.                          –          Klasyfikacja końcoworoczna

21.06.2019 r.                          –          Zakończenie roku szkolnego

 

       

 

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

12 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

14 czerwca 2019 r.