Ważne ogłoszenie

W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się projekt "Cyfrowo kompetentni" dla uczniów szkoły. W ramach projektu realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.
RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów 
w grupie: 10 uczniów.
- Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie: 
8 uczniów.
- Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów 
w grupie: 8 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
- Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
- Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
 
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa 
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 

KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2018/2019

SP  w  DZIAŁOSZYNIE

 

03.09.2018 r.                          –          Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019

22.11.2018  r.                         –          Dzień otwarty, zebrania rodziców

23.12.2018 r. – 31.12.2018 r. –         Zimowa przerwa świąteczna

28.01.2019 r. – 10.02.2019 r. –         Ferie zimowe

24.01.2019 r.                          –          Klasyfikacja śródroczna

18.04.2019 r. – 23.04.2019 r. –         Wiosenna przerwa świąteczna

10.04.2019 r. – 12.04.2019 r.–          Egzamin gimnazjalny

15.04.2019 r. – 17.04.2019 r. –         Egzamin ósmoklasisty

12.06.2019 r.                          –          Klasyfikacja końcoworoczna

21.06.2019 r.                          –          Zakończenie roku szkolnego

 

       

 

  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:

31 października 2018 r.

2 listopada 2018 r.

12 kwietnia 2019 r.

17 kwietnia 2019 r.

29 kwietnia 2019 r.

30 kwietnia 2019 r.

2 maja 2019 r.

14 czerwca 2019 r.