Ważne ogłoszenie

Proszę o informację telefoniczną lub e-mailową do dnia 28.05.2020 r. do wychowawców klas I-VIII, kto z uczniów przyjdzie do szkoły w dniach 1 - 5 czerwca na konsultacje z nauczycielami. W tych dniach nie będzie autobusów szkolnych. O wyznaczonej godzinie konsultacji zostaną Państwo powiadomieni telefonicznie.
Dyrektor Szkoły
___________________________
Uwaga
Ważna informacja dla uczniów i rodziców naszej szkoły. W ramach zdalnego nauczania wszystkie lekcje wraz z materiałami, adresami stron www, informacjami od nauczycieli itp. umieszczone są w specjalnie przygotowanych padletach. Będą one aktualizowane na bieżąco, przez nauczycieli naszej szkoły. Bardzo prosimy o wyrozumiałość i systematyczną pracę naszych uczniów. Linki do padletów znajdują się na naszej stronie na facebook. 
Proszę o systematyczną pracę uczniów oraz wysyłanie zadań do oceny w sposób określony przez nauczycieli.

KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2019/2020

SP  w  DZIAŁOSZYNIE

 

02.09.2019 r.    –    Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 
20.11.2019  r. –  Dzień otwarty, zebrania rodziców
 
23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.   – Zimowa przerwa świąteczna 
 
10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.   – Ferie zimowe
 
29.01.2020 r. Klasyfikacja śródroczna
 
09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.   – Wiosenna przerwa świąteczna
 
21.04.2020 r. – 23.04.2020 r.   – Egzamin ósmoklasisty
 
18.06.2020 r. Klasyfikacja końcoworoczna
 
26.06.2020 r.                            Zakończenie roku szkolnego 
 
        
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
14 października 2019 r.
 
31 października 2019 r. 
 
02 stycznia 2020 r.
 
03 stycznia 2020 r.
 
22-23 kwietnia 2020 r.
 
12 czerwca 2020 r.
 
19 czerwca 2020 r. 
 
 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚĆI
w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie
Rok szkolny 2019/2020
 
 
Wrzesień 2019
* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – dyrekcja szkoły 
 
Październik 2019
* Konkurs na najładniejszy różaniec – J. Stajkowska
* Pasowanie na ucznia – B. Pietluch
* IX Światowy Dzień tabliczki Mnożenia – E. Małkiewicz
* Konkurs plastyczny „św. Jadwiga Śląska patronka naszej szkoły” – B. Michalik
* Dzień nauczyciela – SU, K. Solecka
 
Listopad 2019
* Turniej tenisa stołowego – R. Pluciński, B. Michalik
* „Drogi do niepodległości” - wystawa w SMR – R. Zawadzki
* Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej „św. Jadwiga polsko – niemiecka   
   święta”   –   R. Zawadzki
* koncert chóru szkolnego z okazji Święta Niepodległości – D. Kołodko
 
Grudzień 2019
* Jasełka – A. Drewniacka, E. Małkiewicz, A. Olech
 
Styczeń 2020
* Szkolny turniej siatkówki – R. Pluciński, B. Michalik
 
Luty 2020
* Bal karnawałowy – SU, wychowawcy klas
* Dzień Języka Ojczystego – konkurs polonistyczny – A. Mitka
 
Marze 2020
* Konkurs na najpiękniejszą palmę – J. Stajkowska
* Szkolny Konkurs Ortograficzny – A. Mitka
* Dzień wiosny – SU, wychowawcy klas
 
Kwiecień 2020
* Przedstawienie wielkanocne – J. Stajkowska
* Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorki klas IV – VI – A. Drewniacka
* 740 lat Działoszyna – wystawa okolicznościowa w SMR – R. Zawadzki
 
Maj 2020
* Konkurs SUDOKU -  E. Małkiewicz
* Koncert papieski – D. Kołodko
 
Czerwiec 2020
* Dzień dziecka na sportowo – wychowawcy klas
* Rajd rowerowy „Eurotour 2020” – IV edycja – R. Zawadzki