Ważne ogłoszenie

Wykaz podręczników i ćwiczeń do zakupienia na rok szkolny 2020/2021 do religii. Pozostałe podręczniki do klas I-VIII zostaną zakupione przez szkołę z dotacji celowej. 
Oddział przedszkolny
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Tak! Jezus mnie kocha”  podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA I   
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Poznaję Boży świat”  podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA II   
Autor: D. Kurpiński, J. Snopek. red. ks. J. Czerkawski, E. Kondrak
Tytuł: „Idziemy do Jezusa” podręcznik 
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA III   
Autor: D. Kurpiński, J. Snopek, red. ks. J. Czerkawski, E. Kodrak
Tytuł: „Jezus jest z nami” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA IV
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Bogusław Nosek
Tytuł: „Miejsca pełne BOGActw” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA V
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak
Tytuł: „Szczęśliwi, którzy szukają prawdy” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VI
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska 
Tytuł: „Tajemnice BOGAtego życia” podręcznik i ćwiczenia
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VII
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Tytuł: „Błogosławieni, którzy szukają Jezusa” podręcznik
Wydawnictwo: Jedność    
KLASA VIII
Autor: ks. dr Krzysztof Mielnicki, Elżbieta Kondrak, Ewelina Parszewska
Tytuł: „Błogosławieni, którzy ufają Jezusowi” podręcznik
Wydawnictwo: Jedność

KALENDARZ   ROKU    SZKOLNEGO  2019/2020

SP  w  DZIAŁOSZYNIE

 

02.09.2019 r.    –    Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 
20.11.2019  r. –  Dzień otwarty, zebrania rodziców
 
23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.   – Zimowa przerwa świąteczna 
 
10.02.2020 r. – 23.02.2020 r.   – Ferie zimowe
 
29.01.2020 r. Klasyfikacja śródroczna
 
09.04.2020 r. – 14.04.2020 r.   – Wiosenna przerwa świąteczna
 
21.04.2020 r. – 23.04.2020 r.   – Egzamin ósmoklasisty
 
18.06.2020 r. Klasyfikacja końcoworoczna
 
26.06.2020 r.                            Zakończenie roku szkolnego 
 
        
  Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych:
 
14 października 2019 r.
 
31 października 2019 r. 
 
02 stycznia 2020 r.
 
03 stycznia 2020 r.
 
22-23 kwietnia 2020 r.
 
12 czerwca 2020 r.
 
19 czerwca 2020 r. 
 
 
KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚĆI
w Szkole Podstawowej im. św. Jadwigi Śląskiej
w Działoszynie
Rok szkolny 2019/2020
 
 
Wrzesień 2019
* Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 – dyrekcja szkoły 
 
Październik 2019
* Konkurs na najładniejszy różaniec – J. Stajkowska
* Pasowanie na ucznia – B. Pietluch
* IX Światowy Dzień tabliczki Mnożenia – E. Małkiewicz
* Konkurs plastyczny „św. Jadwiga Śląska patronka naszej szkoły” – B. Michalik
* Dzień nauczyciela – SU, K. Solecka
 
Listopad 2019
* Turniej tenisa stołowego – R. Pluciński, B. Michalik
* „Drogi do niepodległości” - wystawa w SMR – R. Zawadzki
* Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej „św. Jadwiga polsko – niemiecka   
   święta”   –   R. Zawadzki
* koncert chóru szkolnego z okazji Święta Niepodległości – D. Kołodko
 
Grudzień 2019
* Jasełka – A. Drewniacka, E. Małkiewicz, A. Olech
 
Styczeń 2020
* Szkolny turniej siatkówki – R. Pluciński, B. Michalik
 
Luty 2020
* Bal karnawałowy – SU, wychowawcy klas
* Dzień Języka Ojczystego – konkurs polonistyczny – A. Mitka
 
Marze 2020
* Konkurs na najpiękniejszą palmę – J. Stajkowska
* Szkolny Konkurs Ortograficzny – A. Mitka
* Dzień wiosny – SU, wychowawcy klas
 
Kwiecień 2020
* Przedstawienie wielkanocne – J. Stajkowska
* Miejsko-Gminny Konkurs Recytatorki klas IV – VI – A. Drewniacka
* 740 lat Działoszyna – wystawa okolicznościowa w SMR – R. Zawadzki
 
Maj 2020
* Konkurs SUDOKU -  E. Małkiewicz
* Koncert papieski – D. Kołodko
 
Czerwiec 2020
* Dzień dziecka na sportowo – wychowawcy klas
* Rajd rowerowy „Eurotour 2020” – IV edycja – R. Zawadzki