Ważne ogłoszenie

W roku szkolnym 2019/2020 rozpocznie się projekt "Cyfrowo kompetentni" dla uczniów szkoły. W ramach projektu realizowane będą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie kompetencji matematycznych, podstawowych kompetencji naukowo- technicznych, kompetencji cyfrowych w zakresie stosowania TIK, kształtowanie właściwych postaw: kreatywności i pracy zespołowej.
RODZAJE ZAJĘĆ W PROJEKCIE
- Zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze z matematyki: klasy 1-3, klasy 4-5 i klasy 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło matematyczne. W służbie królowej nauk. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów 
w grupie: 10 uczniów.
- Koło matematyczne  - Matematyka. Dodaj do ulubionych. Koło dla klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 5 uczniów.
- Koło dziennikarskie  - W multimedialnym świecie. Koło dla klas 4-8. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło chemiczne e-Fe-ktowna chemia. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów w grupie: 
8 uczniów.
- Koło fizyczne W poszukiwaniu Einsteina. Koło dla klas 7- 8. Liczba uczniów 
w grupie: 8 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 1- 3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
- Koło przyrodnicze dla klas 4-6. Liczba uczniów w grupie: 8 uczniów.
- Koło informatyczne z elementami robotyki. Koło dla klas 1- 3, klas 4-5 i klas 6-8. Liczba uczniów w grupie: 9 uczniów.
- Geometryczna sztuka. Koło dla klas 1-3. Liczba uczniów w grupie: 10 uczniów.
 
Nabór uczniów na zajęcia rozpoczyna się już w maju. Deklaracje uczestnictwa 
oraz kryteria naboru na poszczególne zajęcia dostępne będą w sekretariatach poszczególnych szkół oraz na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 
 
Wszystkie informacje dotyczące projektu dostępne są na stronie www.bogatynia.pl w zakładce ,,Cyfrowo kompetentni”.
 

Ogólne:

alt
Wniosek o przyjęcie do klasy I SP alt
Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego alt
   
Harmonogram dowożenia uczniów 2018/2019 alt
   
Ubezpieczenie uczniów na rok szkolny 2017/2018  
Ogólne Warunki Ubezpieczenia EDU_PLUS 2017 alt
Tabela norm uszczerbku na zdrowiu alt
Druk-zgłoszenie roszczenia alt
Informacja dla rodziców alt

 

 
Plan lekcji 2018/2019 alt
Wykaz podręczników na rok szkolny 2018/2019 alt

Koncepcja rozwoju 2016-2020

Zasady korzystania z podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych zakupionych z dotacji celowej dla uczniów 

alt
Regulamin działaności Oddziału Przedszkolnego alt

SYSTEM POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ ORAZ WSPIERANIA UCZNIÓW

alt
Przedmiotowy System Oceniania z historii alt
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego alt
Przedmiotowy System Oceniania z matematyki alt
Przedmiotowy System Oceniania z przyrody alt
Przedmiotowy System Oceniania z fizyki alt
Przedmiotowy System Oceniania z religii w SP alt
Przedmiotowy System Oceniania z religii alt
Przedmiotowy System Oceniania z języka polskiego alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wf w SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wf w Gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z matematyki w SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z biologii alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii VII SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z chemii alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji wczesnoszkolnej alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z wiedzy o społeczeństwie w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z histroii w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z edukacji dla bezpieczeństwa alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w klasie II gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w klasi III gimnazjum  alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z zaj.artystycznych w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z informatyki w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z z zaj.komputerowych w szkole podstawowej alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z zaj. technicznych w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z zaj. technicznych w szkole podstawowej alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka niemieckiego w kl. I gimnazjum  alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z Geografii kl. V-VIII SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z geografii w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z plastyki w SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z muzyki w gimnazjum alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego I-III SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego IV-VI SP alt
Przedmiotowe Zasady Oceniania z języka angielskiego w gimnazjum alt
Przedmiotowe zasady oceniania z plastyki w gim. alt


Pedagog:

CHARAKTERYSTYKA  WAD  WYMOWY -  PRZYKŁADOWE ĆWICZENIA  WSPOMAGAJĄCE  TERAPIĘ  LOGOPEDYCZNĄ alt
Uczeń ma obowiązek alt
PROCEDURY ZAKŁADANIA NIEBIESKIEJ KARTY alt
Procedury postępowania nauczycieli i innych pracowników szkoły w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa zdrowia i życia uczniów oraz metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością i demoralizacją alt
JAK ROZUMIEĆ OPINIĘ PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNĄ alt
Jak pomóc dzieciom mającym trudności w nauce czytania i pisania alt
Czy jesteś świadomym rodzicem alt
Dlaczego dzieci kłamią alt
Dopalacze alt
Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo alt
Mamo Tato alt
Nadopiekuńczość alt
Palenie papierosów szkodzi zdrowiu alt
Praca z dzieckiem alt
Smutek a depresja alt
Spożycie alkoholu przez młodzież alt
Środki uzależniające alt
Świadomość uczuć alt
Troszczę się o ciebie alt
Dobra dyscyplina alt
Sposoby na złe oceny alt
Wspieranie dzicka z nadwagą / otyłością alt